Når Arbeiderpartiet slutter å følge LOs råd, er vi inne i et nytt politisk paradigme

Mandag kastet LO en livbøye til Ap-ledelsen: Utsett Acer-saken og utred konsekvensene. Men for Gahr Støre og Barth Eide er EU og alt dets vesen så hellig at det trumfer alle andre hensyn. Før het det «bygg landet», fra nå heter det «bygg ned det faglig-baserte Ap så fort som mulig!»bygg landet.jpg

Med Aps landsstyrevedtak onsdag om å si ja til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer, har partiets ledelse lagt opp til en åpen konfrontasjon både med fagbevegelsen, 117 Ap-ordførere og grasrota i egne rekker. Leder Frode Alfheim i Industri Energi, som har stått i spissen for kampen mot Acer og nye kraftkabler til utlandet, mener det er grunn til å beklage Aps vedtak.

– Jeg er skuffet over at Ap ikke lytter til LO i denne saken, selv om noe av kritikken er tatt hensyn til. Hvor alvorlig dette blir, vil framtiden vise, sier han til NTB.

https://frifagbevegelse.no/nettverk/aps-acervedtak-skaper-uro-i-lo-6.158.535044.dad4410b91

Tomme «lytte»-løfter

Les videre

Reklamer

Blåser solid vind for det belgiske revolusjonære arbeiderpartiet PTB

En ny meningsmåling, gjengitt i den belgiske storavisa Le Soir, ville gitt PTB 16 seter i parlamentet hvis det hadde vært valg i dag. Også de grønne gjør gode målinger i nok et land der sosialdemokratiet strever med oppslutninga.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den siste målinga, utført av Ipsos, viser at Det belgiske arbeiderpartiet PTB (som det heter i den fransktalende delen av Belgia) og PVDA (det flamske navnet på samme parti) viser at partiet befester sin posisjon særlig i Flandern, men også i Brussel. PTB har i mer enn et år ligget sensasjonelt høyt på målinger i det fransktalende Vallonia der de på en måling i fjor høst lå an til å bli største parti. Dette resultatet var det flere i ledelsen i PTB, Parti du travail de Belgique, som tvilte på ga et riktig bilde av virkeligheten, og som ikke minst har vært et resultat av en bølge av misnøye med det sosialdemokratiske partiet PS i Vallonia.

Bygger seg sakte opp i Flandern

Les videre

«Amazon-modellen» er kjernen i EUs sosial dumping-syndrom

Oppløsninga av europeisk arbeidslivsstandard er tydeligst i online-sektoren.  Honnør til Klassekampen som har gitt innsyn i «Brave New Amazon World». Jeg besøkte et slikt senter i Bad Hersfeld under en streik for tariffavtale i 2013. Arbeiderne er fortsatt uten avtale, og Jeff Bezos får alt han peker på, overalt i EU.   bilde 4.JPGBildet: Streikevakter utenfor Amazons bedrift i den tyske byen Bad Hersfeld for fire år siden. Kampen for tariffavtale har så langt vært forgjeves. (Foto: Halvor Fjermeros)

Etter at EU-krisa satte inn for snart 10 år siden, og særlig etter at krisepakkene ble iverksatt overfor medlemslandene, har sosial dumping skutt fart og helt nye regimer etablert seg innen arbeidslivet. Klassekampen hadde en forbilledlig arbeidsplassreportasje om dette fenomenet sist helg fra det hardt prøvde italienske arbeidslivet – om de hardt prøvde arbeiderne på Italias største distribusjonsenter for Amazon. Les reportasjen her: https://dagens.klassekampen.no/2018-03-03/europas-amazon-modell

Den nye EU-økonomien

Les videre

Strømkamp skaper medlemstilstrømning i Nei til EU

Nei til EU har fått 543 nye medlemmer siden nyttår. Det er ACER som suger. Vi har ikke opplevd større oppsving i interessen siden EU-kampen i 1994, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.nei-til-acer-20180123[1]ACER-suget: Nei til EU har vært i front fra første stund i kampen mor EUs energiunion.

I løpet av to måneder har 543 mennesker meldt seg inn i Nei til EU. Det normale innmeldingstallet i en tomånedersperiode er 25, sier en gledesstrålende Kathrine Kleveland på telefon etter at organisasjonen i går spanderte kake på seg sjøl.

Det er kampen mot EUs tredje energipakke, EUs energibyrå ACER og nye kabler til utlandet for krafteksport som engasjerer så sterkt at det gir kraftig utslag i medlemstallet. Nei til EU har gjort en formidabel innsats for å løfte fram denne saken på den politiske dagsordenen. Organisasjonens rådsmøte fattet et klart vedtak mot ACER i november i fjor, lenge før de fleste ante hva de fire bokstavene sto for.

Kraftkost mot avmagring

Les videre

Stilig å bli rik på kinesisk; 致 富光荣, men nå er Kina på verdenstoppen i ulikhet

Ei ny bok kalt Crime and the Chinese Dream ser kriminalitet og ulikhet  i sammenheng med migrantarbeidernes underpriviligerte situasjon. Fra å være verdens mest like samfunn på Maos tid, er Kina nå trolig landet med de største klasseforskjeller i verden.  Beijing fra Beihai-parken.jpgBildet: Det nye Kina vokser fram med brutal hastighet på bekostning av det gamle som her i Beijing. Og Kinas ulikhetsutvikling er uten sidestykke i verden i dag. (Foto: Halvor Fjermeros)

Det er den norske kriminologen Børge Bakken, professor emeritus ved Hong Kong-universitetet, men nå bosatt i Australia, som er redaktør for boka Crime and the Chinese Dream, utgitt på Hong Kong University Press denne måneden. Bakkens interesse for kinesisk kriminalitetsstatistikk har frambrakt alternative tall som avviker kraftig fra de offisielle tall kinesiske myndigheter opererer med. Bokas  artikkelforfattere befatter seg med ulike sider ved det Kina vi har lært å kjenne som det landet i verden med høyest økonomisk vekst over to tiår eller mer. Det handler om en korrupsjon som gjennomsyrer styre og stell, og legestanden ved de store sykehusene, som en av artikkelforfatterne skriver om. En annen skriver om de såkalte kake-onklene, oppfinnsomme svindlere som har funnet et dekke bak salg av kaker for mye større og tvilsomme økonomiske aktiviteter. Eller det handler om den sørlige storbyen Guangzhou hvor migrantarbeidere har funnet en levevei gjennom å kjøre motorsykkeldrosjer, en virksomhet myndighetene har forbudt, og som er et av mange eksempler på hvordan kinesisk lov-og-orden-politikk rammer migrantarbeidere som kommer til det industrialiserte sør-Kina fra de fattige provinsene i nord og vest.

Verdenstoppen i ulikhet, GINI på 0.7?

Les videre

Krafta er vår! – høyspent arbeideropprør i emning

Denne gang er det alvor. Opprøret mot EUs energiunion ACER berører den norske industrifolkesjela. Først kom Vestlandsoppropet, så Sørlandsoppropet, og i går kom Fellesforbundets største avdeling på banen og sa at nok er nok.IMG_0550.JPG

Sist torsdag sto vi på torvet i Kristiansand i en allerhelsikes snøstorm og et drev av sludd som var våtere enn det blauteste bergenske regnvær og hørte på appeller fra tillitsvalgte i industrien fra hele Vest-Agder. De kom i busser fra smelteverket i Kvinesdal og aluminiumsverket på Lista, slik de kom med fanene fra Glencore Nikkelverk og Elkem Fiskå i Kristiansand. Slik sto folk på nøyaktig samme tidspunkt og med likelydende paroler i snøstorm og sludd i Odda og Mosjøen og Mo i Rana, Orkanger og Sunndalsøra. Dette var bare første trinn av en tretrinns rakett som er innstilt på Stortinget med beregnet landing 16. mars. Men neste oppskyting er allerede tirsdag til uka, på Youngstorget utenfor LOs representanskapsmøte. hva skjer?

Arbeideropprør i dårlig sikt

Les videre

Kunstsilo-saken koker i Kristiansand. Det er tid for en time-out!

En offentlig debatt av sjelden styrke har rast i Kristiansand siden nyttår omkring en «kunstgave» og dens plassering. Klassekampen dissekerte sist fredag (9.2,)avtalen som ligger til grunn for at Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) skal forvalte milliardæren Nicolai Tangens overleverte kunstsamling.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Silokaia i Kristiansand, oppkalt etter den gamle kornsiloen fra 1935 som av sterke krefter nå ønskes ombygd til et moderne museum, med Kilden konserthus som nabo. (Foto: Halvor Fjermeros)

Et uforklarlig hastverk har drevet Kristiansands politiske og kunstfaglige elite til å plassere kunstsamlinga til hegdfondforvalter Nicolai Tangen på Silokaia. Påkrevd politiske behandling og vedtak om byutvikling har blitt satt til side, og har dermed splittet befolkninga gjennom svak forankring av museumsideen. Her er sju punkter til ettertanke:

Les videre