Har energiministeren tenkt å ta livet av REC Solar?

Stille før stormen: REC Solars anlegg i byggene til venstre produserer verdens reineste solcellesilisium ved anlegget hvor også Elkem Fiskå har hatt kraftforedlende industri i mer enn hundre år. (Foto: Halvor Fjermeros)

I dag besøker en delegasjon med politikere fra opposisjonen på Stortinget REC Solar i Vågsbygd for å komme med en siste appell om at regjeringa og statsråd Terje Aasland redder denne unike og miljøvennlige bedriften fra kveldningsdøden. Hvis ikke det tas politisk styring over krafta og strømprisene, vil industridøden være et faktum på nyåret.

Det er tre måneder igjen til gongongen slår for solcelleprodusenten REC Solar i Kristiansand. I august ble samtlige ca 200 ansatte permittert da de indiske eierne besluttet å stenge produksjonen midlertidig på grunn av de høye og forutsigbare strømprisene. Siden da har det vært stille i lokalene ved Elkem på Fiskå og de ansatte lever i største uvisshet om egen og bedriftens framtid. Denne bloggen var den første som varslet om permitteringene i sommer:

REC Solar hadde før priseksplosjonen i fjor månedlige strømutgifter på 7-8 millioner kroner. I august i år var strømutgiftene på 104 mill. kr., altså over 10-gangen! Det norske fortrinnet med lave og stabile kraftpriser er i ferd med å gå opp i røyk og REC Solar kan etterlate seg den største branntomta så langt hvis ikke rimelige fastprisavtaler kommer på plass innen kort tid. Det er urovekkende at Arbeiderpartiets energistatsråd Terje Aasland ennå ikke har kommet med signaler som tyder på at han vil redde den mest utsatte delen av industrien, enda han sjøl kommer fra Porsgrunn, industribyen der REC Solar på Fiskå har sin søsterbedrift. Alt tyder på at lojaliteten til EU, EØS og det europeiske kraftbyrået ACER er større en til hjembyen. Seinest i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen bekreftet Aasland at det er tilfelle da han svarte at det var uaktuelt å reforhandle avtalene om krafteksport via kablene til Tyskland og Storbritannia, kabler som importerer sinnssvake strømpriser inn til Norge hver dag. Det gjentas og gjentas at svarene på hvordan man skal løse strømpriskrisa kommer med den stadig utsatte rapporten fra regjeringas egen energikommisjon. Nå skal den komme «engang på nyåret», mens klokka tikker ubønnhørlig mot uke 9. Da går perioden for permitteringer for REC Solar ut og katastrofen kan være et faktum: Verdens mest miljøvennlige silisiumproduksjon for verdens mest skånsomme energiproduksjon kan gå dukken. Produksjonsmetoden som er utviklet på Fiskå i Vågsbygd kan bli flyttet utenlands! Dette har de ansatte advart mot i ett år nå, og klubbleder Andreas Hadland krevde for en måned siden at regjeringa instruerer statsbedriften Statkraft om å inngå fastpriskontrakter som industrien kan leve med:

Det er et enkelt krav som stilles fra kraftforedlende industrier som REC Solar: Vi må ha garanti for en fast pris på strøm som ikke overstiger 50 øre/kWh dersom det skal kunne inngås langsiktige fastprisavtaler på 5-10 år. Dette har alltid vært vilkåret industrien har blitt tilbudt og som har skapt det unike norske fortrinnet for vår verdensledende kraftbaserte metallindustri. REC Solar har i de foregående år utviklet en teknologi som bruker avfall fra silisium i stedet for kvarts fra gruver, altså en resirkulering som både sparer kloden for unødige uttak av ressurser og som slipper ut dramatisk mindre CO2. Men fordi denne utprøvingsperioden har gitt usikre utsikter til å få i gang full produksjon, har ikke eierne gått inn i langsiktige kontrakter for kraft. REC Solar må anses som en oppstartsbedrift, men etter regjeringas regler faller bedriften utenfor de foreslåtte skattelettelser og støtteordninger i denne sektoren.

Hvis det ikke straks tas grep fra energistatsråden, vil vi kunne oppleve det tragiske paradoks at verdens reineste silisiumproduksjon legges ned og flyttes ut fra Norge. I så fall vil begrepet «grønt skifte» tømmes for innhold og vårt fortrinn som industrinasjon være en saga blott innen overskuelig framtid.