Dette er Nato-avantgarden: En geitepuler fra Istanbul og en (avskjediget) flåkjefta Eton-elev

Boris Johnson gir fra seg roret i et Storbritannia på vei mot «Small Britain», men der han har prøvd å være storkar, leke Churchill og vært krigshisser nr. 1 i USAs kjølvann i Ukraina. Hans etterfølger vil overta et England med dyrtid og klassekamp.

Boris må ta beina ned fra bordet: Omsider måtte han overlate statsministerstolen til en ukjent etterfølger.

Bråkebøtta Boris kaster inn håndkledet etter at et halvt hundre ministre og medarbeidere har trukket seg de siste dagene. Siste mann ut var den nyoppnevnte finansminister Zahawi som under 40 timer etter at han ble oppnevnt etter sin forgjenger Rishi Sunak (som trakk seg i protest i forgårs) oppfordret sin sjef til å trekke seg. Han var tre uker unna å sitte som statsminister i tre år, og han etterlater seg et konservativt parti, Tory-partiet, i indre splid og med forestående strid om å bli ny leder av partiet og dermed ny statsminister. Blant Johnsons etterlatenskaper er et Irland som viser vilje til gjenforening og et Skottland som vil ha folkeavstemning om løsrivelse, begge på bekostning av et stadig skrumpende «Stor»britannia.

Kalte president Erdogan «goatfucker»

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, født 1964, gikk på kostskole i Eton og lærte ganske sikkert å bli en ufordragelig, men morsom overklassesnobb lenge før han begynte på eliteuniversitetet i Oxford. Han arbeidet i mange år som journalist før han ble valgt inn i det britiske parlamentet, sju år før han ble uortodoks og syklende borgermester i London. Han ble utenriksminister i Theresa Mays regjering da hennes forgjenger David Cameron trakk seg etter nederlaget da britene ville melde seg ut av EU. Johnson var den tydeligste brexit-tilhenger blant tory’ene og overtok som statsminister i juli 2019 under slagordet «get Brexit done!». Og det gjorde han.

Noen har hatt sans for den frie og løsmunna Boris-stilen. Det gjaldt også mange britiske arbeiderklassevelgere som satte pris på hans tydelige krav om å få britene ut av EU. Han knuste arbeiderpartiet Labour i valget rett før jul i 2019, et valg som kastet Labour ut i ei krise de fortsatt befinner seg i:

https://halvorfjermeros.wordpress.com/2019/12/

Men ikke alle hadde sans for bølle-Boris og hans respektløse tale, selv om det gjøres gode miner til slett spill i de innerste maktsirkler når viktigere ting står på spill. Den tanken slo meg da president Erdogan, som var i hele verdens fokus under forrige ukes Nato-toppmøte i Madrid, kom bort til stolen der den britiske statsministeren satt med ryggen til og tok vennskapelig, liksom, rundt skuldrene på The Prime Minister. For mest berømt for ettertida vil Boris Johnson bli for sin rappe replikk og sin udannete tale, som da han som utenriksminister i 2016 i en limerick kalte Tyrkias president Erdogan for en geitepuler, a goatfucker. Det avfødte mange hysteriske karikaturtegninger og ellevill skadefryd, både blant kurdere i og utenfor Tyrkia og andre opposisjonelle under Erdogans autoritær regime.

Hysterisk morsomt: Erdogan driver ikke med geiter, var det noen som tvitret i 2016.

Fra Macrons «hjernedøde Nato» til Boris’ krigshissing

Det er en indirekte trekant her mellom statslederne Erdogan, Johnson og Macron. Sistnevnte reagerte uvanlig skarpt da han kalte Nato for «hjernedødt». Det skjedde etter de manglende reaksjoner på den den daværende president Trumps trusler om å trekke USA ut av Nato og etter den tyrkiske invasjonen i Nord-Syria i 2019 som ikke avfødte noen kritikk fra Natos ledelse. Macrons prosjekt var et Europa som kan stå på egne bein i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Disse ambisjonene har ettertrykkelig blitt overkjørt av USA under Ukraina-krigen, hvor særlig Tyskland har blitt tvunget til en utenrikspolitisk snuoperasjon av historiske dimensjoner. Og i dette spillet har Boris Johnson opptrått som USAs løpegutt overfor EU, tydeligst ved at han for bare noen uker siden refset president Macron for å ville åpne for våpenhvileforhandlinger som innebar innrømmelser fra Ukraina om tapte landområder til Russland.

https://www.politico.eu/article/johnson-warns-macron-not-attempt-ukraine-settlement-now/

Dette var opptakten til det berykta Nato-møtet der president Erdogan tok hele regien på Natos utvidelse ved å kreve utlevering av kurdiske «terrorister» fra Finland og Sverige, et sivilisatorisk knefall for asylretten og menneskerettighetene for våre naboland, velvillig tilrettelagt av Natos generalsekretær Stoltenberg. Dette skreiv jeg om i forrige uke:

https://halvorfjermeros.wordpress.com/2022/06/30/vapenpusher-stoltenberg-har-latt-erdogan-fa-balletak-pa-sverige/

Det viktigste som står igjen etter Nato-møtet er den røde løperen som ble rullet ut for statsterroristen Erdogan og den massive opprustninga til 30.000 utplasserte Nato-tropper i grenselandene til Russland i tillegg til de mange titalls milliarder kroner som er bevilget til mer våpen – slik at virksomheten i slaktehuset Ukraina kan fortsette. Dette er, ved siden av goatfucker-limericken, den viktigste arven etter Boris Johnson. Det er en imperialistisk arv som vil bli fulgt opp uansett hvilken kandidat fra tory-partiet, eller ved et seinere høve fra Labour, som kommer til å danne regjering i dette stadig mindre, men sterkt militariserte Storbritannia.

Viktig seier for polske anleggsarbeidere i Danmark i en alleuropeisk streikesommer

Denne uka vant 500 arbeidere på bro- og tunnelprosjektet Femern fram med krav om likebetaling i ulovlig streik. Det streikes over alt, og SAS-streiken har sin parallell i British Airways, Ryan Air og EasyJet, mens britisk togstopp etterfølges av fransk streik i dag.

Blokade av Femerntunnelen: Flere hundre arbeidere har nå gjenopptatt arbeidet etter fem dagers stans i Danmarks største byggeprosjekt. (Foto: 3F Lolland)

En tariffstridig streik og blokade har ført til at anleggsarbeiderne på danmarkshistorias største byggeprosjekter, Femern-tunnelen, har fått gjennomslag for krav om kraftig lønnspåslag. Det er i hovedsak polske arbeidere, men også noen rumenske, som har fått støtte fra sine danske kolleger for å gjennomføre full stans inntil likelønnsprinsippet gjennomføres. Denne uka gjenopptok de streikende arbeidet da en ny avtale om reforhandlinger var inngått mellom entrepenøren FLC (Femern Link Contractors) og fagforbundet 3F. Det er den danske avisa Arbejderen som melder dette: https://arbejderen.dk/fagligt/sejr-til-500-strejkende-arbejdere-paa-femern-byggeri/

Forskjell på 45 kroner i timen

Danske arbeidere på anlegget tjener 185 kr/timen, mens begynnerlønna for polske og rumenske betongarbeiderne har vært 140 kr/timen. Begrunnelsen fra FLC for ulik lønn har bl.a. vært at de utenlandske arbeiderne bor i en brakkeby og derfor trekkes 25 kroner timen for kost og losji. Det er noe ulike anslag på hvor stor lønnsforskjellen er, men kravet er en lønnsøkning på 25 kroner, noe entrepenøren FLC mener er «for høyt». De har likevel gått med på en forhandlingsfrist som går ut om ei uke.

Det er ikke lenge siden det var en annen konflikt på Femern-anlegget. Et nederlandsk firma som har kontrakt på første etappe av tunnelprosjektet krevde i vinter at arbeiderne måtte jobbe 28 dager i strekk for bedre å utnytte tida da pendlerne fra Polen var på jobb. Riktig nok hadde de krav på fire fridager i perioden, men dette er uansett hinsides noe dansk arbeidsliv har sett i nyere tid. Konflikten har røtter tilbake 2020 da arbeiderne arbeidet 12-timers skift over 28 dager, en ordning det danske arbeidstilsynet først godkjente, men deretter trakk tilbake. Inntil firmaet igjen framsatte krav om utvidet arbeidsperiode, med begrunnelsen at det var arbeidskraftmangel, har maskinførerne på anlegget jobbet en 7/7-ordning, dvs sju dager på og sju dager av. Også i konflikten i 2020 var det protester og trussel om streik på anlegget.

Streikebølge blant Europas tog- og flyansatte

Her hjemme får SAS-pilotenes streik all oppmerksomhet, hvorav en stor del av medias dekning går med til å drive forbrukerveiledning for ferierende som ikke kommer seg med planlagt flyavgang. Men dette er ikke et særnorsk fenomen, for det streikes, eller planlegges streik i en rekke flyselskap. Felles for streikene er krav om økt lønn for å prøve å holde følge med inflasjonen, samt motstand mot krav om økt fleksibilisering av arbeidstid og turnuser.

British Airways-ansatte ved Heathrow og Gatwick har varslet streik i løpet av sommeren og 650 kanselleringer er allerede annonsert ved de to Londonflyplassene de neste ukene. Ryanairs kabinansatte i Spania har varslet tre streiker av tre dagers varighet i juli og et i et annet lavprisselskap, EasyJet, har de ansatte lagt opp til samme streikefrekvens. Også her dreier det seg om «likelønn», dvs krav om samme lønn for EasyJet-ansatte i Spania som i Frankrike og Tyskland hvor lønningene er dramatisk forskjellige. De spanske ansatte tjener 850 euro mindre enn kollegene i de to nevnte land.

Ved St.Hans-tider var det streik ved flyplassen i Brussel som resulterte i flere hundre kanselleringer og der tre fagforeninger bak streiken samles 80.000 til demonstrasjon på streikedagen, iflg belgisk politi. På samme tid streiket også Ryanair-ansatte i Portugal, Italia og Frankrike for bedre lønn og arbeidsvilkår.

Det var stor oppmerksomhet omkring de 40.000 britiske togansatte som streiket tre dager i løpet av ei uke i slutten av juni. I dag streiker de ansatte i det franske togselskapet SNCF i protest mot lav lønn. I følge avisa Le Monde påstår fagforeningene bak streiken at lønna i SNCF ikke har blitt justert siden 2014. Slike krav ser ut til å være gjennomgangsmelodien i de fleste streiker i dette som kan bli den heiteste europeiske protestsommeren på flere tiår.