Det marxistiske PTB nest største parti i Vallonia

Bildet: Det belgiske partiet PTB/PVDA arrangerer årvisst sin ManiFiesta-festival med tusener av deltakere over tre dager. (Foto: Halvor Fjermeros)

Det er en oppsiktsvekkende stabilitet det revolusjonære arbeiderpartiet i Belgia, PTB (som heter PVDA i delstaten Flandern), framviser på den siste meningsmålinga som storavisa Le Soir i Brussel presenterte sist helg.

https://www.lesoir.be/376229/article/2021-06-04/grand-barometre-le-vlaams-belang-domine-la-flandre-le-ptb-deuxieme-parti-en

Befester stillingen på 19 prosent

Avisas egen overskrift vektlegger det sensasjonelle faktum at PTB er nest største parti i delstaten Vallonia. Riktignok skyldes dette det liberalkonservative MRs tilbakegang fra forrige måling i mars. Men PTB har beholdt sin oppslutning fra forrige måling (19 prosent i mars, 19,1 i juni), noe som kan tyde på at framgangen fra siste valg i 2019 da partiet fikk 13,8 prosent, ikke var et blaff. Det sosialdemokratiske PS er størst i Vallonia og har gått fram med to prosentpoeng (fra 22,8 til 24,9) og befinner seg med andre ord omtrent på nivå med dets norske søsterparti Arbeiderpartiet.

I delstaten Flandern er det separatistiske Vlaams Belang med fascistiske islett i fortsatt framgang etter at det har løftet seg betraktelig siden 2019-valget og nå igjen er på 26 prosent, slik det også var før jul i fjor. Men også der har PVDA (som er PTBs navn på flamsk) stabilisert seg. Partiet fikk et solid løft på forrige måling i mars til 8,2 prosent, og har bare en svak nedgang til 7,8 i juni. I Brussel, som er en egen region, har PTB gått tilbake en prosent (fra 16 til 15), men er tross det byregionens fjerde største parti, like bak de tre partiene Ecolo (De grønne), MR og PS som slåss om førsteplassen rundt 18 prosent.

PTBs kamp mot «klasse-virus»

PTB/PVDA-leder for partiet i Belgia, Peter Mertens, har nylig skrevet ei bok som er utgitt på flere språk, og også på engelsk («They have forgotten us») der han beskriver krisa og de økte forskjellene som korona-tiltakene har påført Belgia. Han bruker begrepet «klasse-virus» om Covid-19 for å beskrive hvem som rammest hardest av tiltakene i et land som har blitt hardt rammet av koronaen.

Mertens ble intervjuet i det venstreorienterte USA-tidsskriftet Jacobin da boka hans kom ut på fransk for et halvt år siden: https://jacobinmag.com/2020/12/peter-mertens-belgium-ptb-workers-party-covid-crisis

Der understreker han det som skiller partiet han leder fra de fleste andre venstrepartier i Europa. PTB/PVDA er et arbeiderklassebasert parti der folk som er valgt inn i parlamenter og kommune- og bystyrer forplikter seg til å holde løpende kontakt med folk i fagforeninger, lokalmiljøer og bydeler. Dette kaller han «gata-parlamentet-gata»-prinsippet (alternativt gata-bystyret-gata). Partiet gikk fram fra to til 12 medlemmer i det føderale parlamentet ved valget i 2019, i tillegg til flere titalls medlemmer i delstatsparlamentene og en representant i EU-parlamentet i 2019-valget.