Belgisk marxistparti på stigende kurs

Bildet: Det belgiske arbeiderpartiet PTBs framgang legges merke til i landets største avis Le Soir, her representert ved parlamentsmedlem Raoul Hedebouw som er PTBs mest populære politiker på landsbasis. `

Det belgiske marxistiske arbeiderpartiet PTB – som heter PVDA i den flamske regionen I Belgia – har hatt økende oppslutning i alle tre hovedregioner i den siste meningsmålinga, Le Grand Barometre, som er foretatt av Ipsos og storavisa Le Soir i Brussel. »PTBs stigende innflytelse» eller «økende makt» kan en oversette tittelen med i avisas oppslag søndag 14. mars da målinga ble offentliggjort.

Økt støtte under koronakrisa

PTB/PVDA gjorde et sterkt valg i mai 2019 da de fikk et gjennombrudd i hele landet som ga dem 12 representanter i det nasjonale parlamentet og sterke resultater i enkelte byer, særlig i Det fransktalende Vallonia der PTB lenge har stått sterkt i de gamle industribyene: https://halvorfjermeros.com/2019/05/

PTB etablerte seg som fjerde største parti i Brussel under valget i 2019 med 12,3 prosent, men nå lukter partiet på andreplassen med 16 % , nesten jevnstort med det sosialdemokratiske PS og det konservative MR (16,8 og 16,4 %). Og selv om de grønne i Ecolo var størst under valget i Brussel (21,6 %), så har de falt til 18,2 nå.

I Vallonia er tendensen enda mer tydelig. Under valget i 2019 fikk PTB 13,8 %, men har nå steget til 19 prosent og er tredje størst. Sosialdemokratene, PS, som vant valget (26,1 %) har falt til 22,8 prosent, en tendens som også var tydelig i forrige måling fra desember i fjor, hvor forøvrig PTB hadde steget til 17,2 % og dermed har hatt en jevnt stigende kurve som peker mot kampen om å bli største parti i Vallonia. Også de grønne i partiet Ecolo har hatt jevn framgang fra valget til i dag, fra 15 prosent til 16,5, men altså ikke så markant som PTB.

PTB, som må anses som en slags uoffisielt søsterparti til Rødt, har vokst kraftig og har nå 23.000 medlemmer, ifølge PTB-veteranen Jo Cottenier som sitter i den sentrale partiledelsen. Han tror at framgangen er en kombinasjon av parlamentarisk arbeid (regionalt og nasjonalt), med daglige digitale klipp fra Representantenes arbeid, og arbeid i lokalmiljøer, fra fabrikker og arbeidsplasser der PTB-medlemmer er til stede som politiske aktivister. Det har også vært en rekke fysiske demonstrasjoner og aksjoner med strikt avstand i henhold til smitteregler. PTB er også kjent for å drive helsesentre med doktorer, psykologer og annet helsepersonell som tilbud i nabolag, noe som har fått økt aktualitet under koronakrisa.

Viktig framgang i Flandern

Det mest oppsiktsvekkende med PTBs framgang er det flamske gjennombruddet. I Flandern heter det PVDA, og der har det marxistiske partiet slitt med oppslutning i et sterkt nasjonalistisk klima. Både det tradisjonelle nasjonalkonservative N-VA og det ytterliggående Vlaams Belang med fascistiske islett, har seilt på en separatistisk bølge med mål om løsrivelse av Flandern fra resten av Belgia. Vlaams Belang hadde en voldsom framgang etter valget i 2019 fram til målinga i desember i fjor (fra 18,7 % til 26,3 %), men har nå falt ned til 23,6 prosent. N-VA hadde et nesten identisk fall, noe som kunne se ut som et reint stemmetap til Vlaams Belang, men har stabilisert seg siden målinga før jul.

PVDA har derimot hatt en jevn stigning fra 5,6 prosent i valget i forfjor via 6,5 før jul til 8,2 % i den nye målinga. Med det er de jevnstore med de grønne som har falt fra 10 % i valget. PTB/PVDA har lenge slitt med å få fotfeste i hele Belgia, men ser nå ut til å etablert seg som et landsdekkende alternativt arbeiderparti i alle landets regioner.