Sju døgn i august i sekstiåtte

Invasjonen i Tsjekkoslovakia for 50 år siden satte en stopper for Dubceks «sosialisme med et menneskelig ansikt» og Praha-våren som ble satt på vent i 20 år – med innføring av markedsliberalisme som følge. Kunne en annen løsning i 1968 ha gitt sosialismens historie et annet forløp?praha.jpg

I romanen «Søppel og kjærlighet» av Ivan Klima fra 1989 er hovedpersonen en tsjekkisk mann som hele sitt liv ville være forfatter, men som endte opp som gatefeier i Praha på 1970- og 80-tallet. Der han går og feier i sin branngule vest, får han plutselig øye på sin elskede, hans elskerinne som han har hatt i flere år mens han bor sammen med sin sin trofaste kone:

Der i nærheten hadde vi stått og kysset hverandre i en omfavnelse. For en lykke! For en lykke!

Da slo det meg at jeg hadde iført meg den branngule vesten en tid fordi jeg lengtet etter renselse. Vi lengter etter å rense oss, men isteden begynner vi å rydde i omgivelsene. Så lenge vi ikke renser oss selv, har det imidlertid ingen hensikt å ta hånd om verden rundt oss.

(…) Jeg var fremdeles oppfylt av det uventede møtet.

Folk søker bilder av paradiset og finner intet annet enn gjenstander de har kjær på Jorden. Men paradiset kan ikke avbildes, for paradiset er en tilstand av møte. Med Gud, med et menneske. Men alt kommer an på om møtet skjer i renhet. Paradiset er fremfor alt en tilstand der sjelen føler seg ren.

Ivan Klimas liv som intellektuell minner om andre forfatteres skjebne, framfor alt Vaclav Havel som skulle bli landets president etter «fløyelsrevolusjonen» i 1989. Sensuren ble gjeninnført i august 1968, etter at den var liberalisert siden Aleksander Dubcek overtok som kommunistpartiets generalsekretær i januar samme år. Ytringsfriheten ble tilstrammet og mange forfattere fikk ikke utgitt sine bøker.  I Klimas romanverden, som ikke er særskilt politisert og i liten grad konkret knyttes til Praha-sjokkets etterdønninger, leser vi bakenfor hans personlige betraktninger også et oppgjør med all den tilsløving og «forsøpling» som utviklet seg i Øst-Europa i tiårene etter krigen.

Men for å få en mer nitid beskrivelse av utviklinga fram til invasjonen i 1968, må vi til andre kilder. En av dem en øyeblikksbetraktningene til en kollega av Ivan Klima, Ladislav Mnacko som også hadde vært journalist i partiorganet Rude Pravo rett etter krigen.

«Menneskelighetens revolusjon!»

Les videre

Opplevelsesrik og personlig velferdsodysse

BOKANMELDELSE:

Magnus E. Marsdal: Frihetens mødre – Jakten på et bedre liv i USA og Norge. Forlaget Oktober, 2018. 262 s.

40498469__UY2639_SS2639_.jpg

Det er et originalt og fascinerende grep Magnus Marsdal tar i denne boka når han forteller parallellhistoriene til de to «formødrene» Sanna og Lina. Sanna som levde sitt liv i Norge, er hans oldemor og Lina hennes søster. Hun utvandret til USA som ung. De vokste begge opp på ei øy på Helgeland der Marsdals tippoldefar var «nedsatt som husmann» under storbonden på den forblåste Brasøya. Dette gir forfatteren anledning til å male noen strøk av norsk husmannshistorie over dette digre lerretet han strekker opp. Det gjelder ikke minst den nordnorske varianten av et system med handelsmenn og væreiere med sin hær av fattige bønder og fiskere som undersåtter. De levde i det Marsdal kaller et paternalistisk (i motsetning til et kapitalistisk) avhengighetsforhold til sine «velgjørere», med beinharde krav til arbeidsplikt og levering av slakt fra skrinne bruk til jordeieren. Her støtter Marsdal seg ikke minst på folkelivsgranskeren og forfatteren Dag Skogheims dokumentasjon av dette livet på Helgeland, før Marcus Thrane reiste opprørsfanen for husmennene for 170 år siden.

Velferd. Far vel!

Men dette er altså bare ouvertyren. For boka handler om en reise, eller reiser, på jakt etter velferd. Og den første og egentlige turen er den forfatteren gjør i sin oldemorsøsters fotspor for å oppsøke slekta i byen Everett nord for Seattle på USAs nordvestkyst. Lina dro selvsagt med skip til Amerika, slik 646 folk bare fra Helgeland gjorde i 1911, det året Lina ble konfirmert. Det sier litt om trykket som hvilte over husmannsfolket for å skaffe seg bedre liv i det forjettede land.

Les videre