Renasjonaliserer viktig britisk privatisert togstrekning

Transportministeren i det konservative partiets regjering gikk i dag til det skritt å avslutte kontrakten med de private operatørene Virgin og Stagecoach på den prestisjetunge London-Edinburgh-linja etter økonomisk mislighold. a-southern-railway-train-in-brighton-station-fcr84f1Den private anbudskontrakten på 3,3 mrd. pund, mer enn 30 mrd kroner, mellom de kjente togselskapene Virgin Trains og Stagecoach ble inngått i 2015 og var ment å vare til 2023. Men etter tap i to milliarderklassen (200 millioner pund), måtte transportminister Chris Grayling i dag meddele parlamentet i London at kontrakten vil bli avsluttet med virkning 24. juni. Den bli tatt tilbake i offentlig drift i noe ministeren kaller «en midlertidig renasjonalisering». Etter planen skal den nye driftsformen vare i tre år og Grayling kaller den «et offentlig-privat samarbeid» fordi de har fått et privat selskap til å påta seg drift under regjeringas kontroll. I realiteten er dette en renasjonalisering som kan åpne for en permanent løsning av offentlig drift av østkystlinja London-Edinburgh.

En rekke britiske aviser melder om dette oppsiktsvekkende skrittet, deriblant The Independent: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/east-coast-mainline-renationalisation-goverment-virgin-trains-failure-chris-grayling-latest-a8354031.html

Anbudskontrakten på strekningen, hvor Stagecoach eier 90 %, ble stoppet fordi selskapet ikke klarte å betale inn kontraktsfestet beløp til statskassa etter langvarige tap på linja. Dette er tredje gang i løpet av et tiår at denne linja har blitt renasjonalisert pga private operatørers mislighold av kontraktene. Men tory-statsråden stiller ingen krav til at operatørene ikke får lov til å delta i nye anbudskonkurranser.

Financial Times’ tittel om denne viktige strekningen lyder «Flaggskip-østkystlinja renasjonalisert». Det understreker prestisjenederlaget for de konservatives privatiseringspolitikk for den britiske jernbanen som ble satt i gang under statsminister John Major aller først på 1990-tallet. Britisk togpolitikk har siden tjent som inspirasjon for all verdens privatiseringsivrige regjering. Det inkluderer også det britiske arbeiderpartiet under Tony Blairs tiårige periode som statsminister. Den nåværende Labour-lederen Jeremy Corbyn har derimot gått til valg på full nasjonalisering av samtlige private togstrekninger. Corbyns skygge-finansminister John McDonnell var da heller ikke sein med å twitre at han var fornøy med at transportministeren hadde begynt å sette Labours manifest ut i livet.

Jernbanefagforeningen RMT har lenge krevd renasjonalisering og lederen Mick Cash krever nå slutt på stadig nye bail out-operasjoner, dvs kausjonering for private firmaer med offentlige midler. Han kaller redningspakkene «en farse» og sier at offentligheten nå må lære at disse privatselskapene som han kaller «cowboys» ikke er i stand til å drive togtrafikk.

Skal vi begynne å snakke om klasse igjen?

Göran Therborn, Sveriges verdenskjente sosiolog, har sammen med tankesmia Katalys satt klasse på den politiske dagsorden fram mot det svenske riksdagsvalget i høst. Det er et varsel arbeiderklassen tilbakekomst i samfunnsdebatten i Norden.Klass.jpg

Bildet: Et snes rapporter om ulike sider ved klasse og klasseforhold foreligger nå fra tenketanken Katalys i Stockholm.

Oppdraget virker umulig ved første blikk, skriver fagbladet Fastighetsfolket i et intervju med Göran Therborn om det store klasseprosjektet han har fått i gang sammen med Katalys. Men om det lykkes, lyder det, så kan det være oppskriften for rødgrønn seier i valget.

Intervjuobjektets framstilling er noe mer nøktern: – Vårt viktigaste mål är att sätta klassdiskussionen på den politiska dagordningen i Sverige. Det ska vara något man pratar om, är medveten om och anser betydelsefullt, säger professor Göran Therborn.

https://fastighetsfolket.se/2018/04/30/professor-goran-therborn-vill-ha-mer-klassdebatt-i-politiken/

Har forsket et helt liv på klasse

Les videre