Tidligere Ap-tingmann: Mindretallet må bryte ut og stemme med nei-sida mot Acer!

Stortingsmann for Arbeiderpartiet fram til nyttår, Freddy de Reuter, oppfordrer Ap-representantene til å trosse partipisken. Smelteverksforeningsleder med Sørlandsoppropet i ryggen melder seg ut av Ap hvis partiet sier ja til Acer torsdag. nei-til-acer-20180123[1]

-Det er ingen tvil om hvor flertallet ute i partiet står. Vi har fått et flertall av vedtakene fra fylkesårsmøtene mot Acer, AUF, et flertall av ordførerne, 118 av i alt 208 Ap-ordførere som har skrevet under på oppropet mot Acer, pluss alle fagforbundene som dekker vel 70 % av LOs medlemmer og vedtaket i LOs sekretariat mot Acer og nye kraftkabler. Likevel setter Ap-ledelsen demokratiet til side og trumfer gjennom sitt EU-vennlige ja-til-Acer-standpunkt.

Idioti i den situasjonen Ap er i nå

Les videre

Hvem bygde Kinas velstand? Kommentator Therese Solliens stand-up-komiske historieskriving

pagodeprakt.jpg

Bildet: Hvem bygde Theben med sine syv porter, spør Bertolt Brecht i diktet «En lesende arbeiders spørsmål». Men det var visst ikke den problemstillingen Therese Sollien ville drøfte i sin Aftenposten-kommentar om Kina. (Foto: Halvor Fjermeros)

Aftenposten har 19. mars en tre siders dekning av kriminolog Børge Bakkens nye bok, med viktige betraktninger omkring kinesisk ulikhetsutvikling og krimstatistikk. Som sidekommentator prøver Therese Sollien å sette disse utviklingstrekkene i perspektiv og forklarer oss årsaken til Kinas økonomiske «mirakel», som hun selv kaller det, med en alternativ «teori».

Norske Børge Bakken, som har vært professor ved Hong Kong-universitetet og nå bor i Australia, har fulgt Kinas kriminalitet i årevis, og han ser en nær sammenheng mellom krimstatistikk og veksten i migrantarbeidere som har gjort Kinas økonomiske vekst mulig. Det har også skapt en velstand blant de rikeste som har bidratt til å gjøre Kina til det landet i verden som kanskje har aller høyest ulikhet, hevder Bakken:

https://halvorfjermeros.wordpress.com/2018/02/26/stilig-a-bli-rik-pa-kinesisk-%e8%87%b4-%e5%af%8c%e5%85%89%e8%8d%a3-men-na-er-kina-pa-verdenstoppen-i-ulikhet/

I sin kommentar til oppslaget om Bakkens bok lanserer Sollien en alternativ fortelling om Kinas velstandsvekst, den som har løftet like mange fattige mennesker som USAs samlede befolkning opp til et globalt middelinntektssjikt de siste 25 år. Hun skriver: «Noe av det mest provoserende jeg hører, er at det kinesiske kommunistpartiet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom.»

Sannheten ifølge Sollien

Les videre

Sørlandet raser mot Acer: Tillitsvalgte i industrien har fått nok av Arbeiderpartiet

En fagforeningsleder i kraftforedlende industri melder seg ut av Ap i protest mot landstyrevedtaket, en annen vil melder seg ut hvis ikke Agder Ap sier nei til Acer. Og Aps ordfører i Farsund vil vurdere sitt medlemskap om partiets stortingsgruppe sier ja til Acer neste uke.Eramet.JPGBildet: Fagforeningsfolk fra Eramet smelteverk i Kvinesdal under fanemarkeringa 27. februar foran Stortinget. Fagforeningsleder Bjørn Åge Nilsen til venstre.

Onsdag denne uka meldte Terje Andre Hanssen (55) seg ut av Arbeiderpartiet. Han har vært mangeårig partimedlem, har nærmere 35 år bak seg som arbeider i kraftforedlende industri og er fagforeningsleder ved silisiumfabrikken Elkem Fiskå i Kristiansand. I så måte representerer han en stemning som brer om seg blant tillitsvalgte Ap-folk i fagbevegelsen. Det var et epokegjørende vedtak som ble gjort i Aps landsstyre denne uka, mot LOs klare råd om å utsette og utrede saken om Acer: https://halvorfjermeros.wordpress.com/2018/03/15/nar-arbeiderpartiet-slutter-a-folge-los-rad-er-vi-inne-i-et-nytt-politisk-paradigme/

Hanssen reagerte på landsstyrevedtaket med å melde seg ut. Han mener at det er viktig å si fra før de endelige beslutninger tas om norsk tilknytning til EUs energipakke 3 og energibyrået Acer, slik at partiledelsen skjønner hvor landet ligger når Stortinget skal behandle saken torsdag i neste uke, 22.mars. Med det sender han også ut et signal til Arbeiderpartiets årsmøte i Agder denne helga.

Går ut hvis Agder Ap sier ja til Acer

En annen fagforeningsleder, Bjørn Åge Nilsen fra arbeiderforeninga ved Eramets smelteverk i Kvinesdal, er klar i sin tale før Aps fylkesårsmøte som åpner i Kristiansand lørdag, med partileder Jonas Gahr Støre som gjest.

-Hvis ikke årsmøtet går inn for et nei til Acer og EUs tredje energipakke, så melder jeg meg ut av Arbeiderpartiet. Jeg har tenkt på å ta denne beslutninga gjennom kampen mot Acer i vinter. Nå er tida inne for å si fra, sier Nilsen fredag, dagen før Agder Aps årsmøte. Han er mangeårig medlem og har sittet som kommunestyrerepresentant for Ap i Kvinesdal  i fire år fram til forrige valg. Han har vært leder i Industri Energi-avdelinga ved smelteverket i årevis. Han sitter også som ansattes representant i det franske Eramet-konsernets styre og mener at kraftprisen som norsk konkurransefortrinn fort kan gå tapt ved bygging av flere kabler til utlandet, noe han mener vil føre til økte kraftpriser. Det vil i sin tur fort kunne føre til en beslutning i konsernet om å flytte produksjonen til en av Eramets andre bedrifter i Europa der prisen på arbeidskraft er lavere.

Fagforeningsleder Nilsen er en av initiativtakerne til Sørlandsoppropet som en rekke fagforeninger har tilslutta seg og som stiller følgende krav:

  • Vi oppfordrer Stortinget til å se nei til norsk deltakelse i EUs energiunion og å overgi makt til ACER
  • Vedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Stortinget, jf. Grunnlovens §115 omVedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Storinget, jfr Gunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse
  • Norge må stanse all videre utbygging av kabler til EU-land og Storbritannia
  • Av miljøhensyn må bygging av flere kabler og den skadelige effektkjøringa stanses
  • Norge må ha nasjonal kontroll over vannkrafta, vår viktigste evigvarende energiressurs

Sørlandsoppropet og ordførerprotest

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund stilte seg i februar i spissen for et opprop sammen med 13 andre Ap-ordførere om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe må si nei til Acer. Til nå har 117 ordførere (av totalt 208 Ap-ordførere) og fire fylkesordførere tilsluttet seg oppropet. Abrahamsen gikk ut med en kraftfull advarsel om å «bruke baufil på utenlandskablene» for krafteksport på denne bloggen i forrige måned:

https://halvorfjermeros.wordpress.com/2018/02/07/kraftsalve-fra-ap-ordforer-bruk-baufil-pa-utenlandskablene/

Farsund bystyre vedtok i forrige uke å tilslutte seg Sørlandsoppropet på initiativ fra ordføreren, og etter at fagforeninga ved aluminiumsverket Alcoa hadde gjort det samme. Bystyrevedtaket skjedde mot Høyres og Venstres stemmer, men med støtte fra FrPs gruppe, som dermed trosset sin egen Acer-vennlige olje- og energiminister i Oslo.

-Ikke sikkert at Ap fortsatt har en ordfører i Farsund

Arnt Abrahamsen har sin yrkesbakgrunn i kraftforedlende industri og har blant annet vært elektrosjef i nærmere tjue år ved Elkems aluminiumsfabrikk på Lista før Alcoa overtok eierskapet. Som ordfører arbeider han med å videreutvikle Farsund og Lista som en industriregion basert på gode havneforhold, rikelig med arealer for industri og god tilgang på kraft. Han reagerte spontant på Aps landsstyrevedtak denne uka:

-Det er passelig arrogant å ignorere den motstanden som har vært i partiets egne rekker i denne saken. Jeg vil si at det er respektløst å se bort fra de vedtak som har blitt fattet i både Arbeiderpartiets lokallag, i fylkesting og kommunestyrer, fra godt over halvparten av partiets ordførere, og ikke minst fra fagbevegelsen i kampen mot Acer og kraftkabler. Denne helga avvikles det sju fylkesårsmøter i Ap. Hvis flertallet av årsmøtene sier nei til Acer, så har stortingsgruppa å følge dette klare rådet, sier Abrahamsen som er fullt klar over at Aps Acer-vennlige ledelse ved Gahrs Støre og Barth Eide spiller kortet om at de stiller krav om «forsikringer» fra regjeringa. Verken Erna Solberg eller Siv Jensen har fullmakter til å utstede noe slikt på vegne av EU og dets energiunion, sier ordføreren som frykter dynamikken som følger med EUs fjerde og femte energipakke.

-Hvis stortingsgruppa går inn for å tilslutte seg Acer, så vil jeg vurdere mitt partimedlemskap. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet har noen ordfører i Farsund i framtida hvis de fortsetter å ignorere grasrota i partiet og industri-Norge slik de har gjort til nå, avslutter Arnt Abrahamsen.

 

Når Arbeiderpartiet slutter å følge LOs råd, er vi inne i et nytt politisk paradigme

Mandag kastet LO en livbøye til Ap-ledelsen: Utsett Acer-saken og utred konsekvensene. Men for Gahr Støre og Barth Eide er EU og alt dets vesen så hellig at det trumfer alle andre hensyn. Før het det «bygg landet», fra nå heter det «bygg ned det faglig-baserte Ap så fort som mulig!»bygg landet.jpg

Med Aps landsstyrevedtak onsdag om å si ja til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer, har partiets ledelse lagt opp til en åpen konfrontasjon både med fagbevegelsen, 117 Ap-ordførere og grasrota i egne rekker. Leder Frode Alfheim i Industri Energi, som har stått i spissen for kampen mot Acer og nye kraftkabler til utlandet, mener det er grunn til å beklage Aps vedtak.

– Jeg er skuffet over at Ap ikke lytter til LO i denne saken, selv om noe av kritikken er tatt hensyn til. Hvor alvorlig dette blir, vil framtiden vise, sier han til NTB.

https://frifagbevegelse.no/nettverk/aps-acervedtak-skaper-uro-i-lo-6.158.535044.dad4410b91

Tomme «lytte»-løfter

Les videre

Blåser solid vind for det belgiske revolusjonære arbeiderpartiet PTB

En ny meningsmåling, gjengitt i den belgiske storavisa Le Soir, ville gitt PTB 16 seter i parlamentet hvis det hadde vært valg i dag. Også de grønne gjør gode målinger i nok et land der sosialdemokratiet strever med oppslutninga.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den siste målinga, utført av Ipsos, viser at Det belgiske arbeiderpartiet PTB (som det heter i den fransktalende delen av Belgia) og PVDA (det flamske navnet på samme parti) viser at partiet befester sin posisjon særlig i Flandern, men også i Brussel. PTB har i mer enn et år ligget sensasjonelt høyt på målinger i det fransktalende Vallonia der de på en måling i fjor høst lå an til å bli største parti. Dette resultatet var det flere i ledelsen i PTB, Parti du travail de Belgique, som tvilte på ga et riktig bilde av virkeligheten, og som ikke minst har vært et resultat av en bølge av misnøye med det sosialdemokratiske partiet PS i Vallonia.

Bygger seg sakte opp i Flandern

Les videre

«Amazon-modellen» er kjernen i EUs sosial dumping-syndrom

Oppløsninga av europeisk arbeidslivsstandard er tydeligst i online-sektoren.  Honnør til Klassekampen som har gitt innsyn i «Brave New Amazon World». Jeg besøkte et slikt senter i Bad Hersfeld under en streik for tariffavtale i 2013. Arbeiderne er fortsatt uten avtale, og Jeff Bezos får alt han peker på, overalt i EU.   bilde 4.JPGBildet: Streikevakter utenfor Amazons bedrift i den tyske byen Bad Hersfeld for fire år siden. Kampen for tariffavtale har så langt vært forgjeves. (Foto: Halvor Fjermeros)

Etter at EU-krisa satte inn for snart 10 år siden, og særlig etter at krisepakkene ble iverksatt overfor medlemslandene, har sosial dumping skutt fart og helt nye regimer etablert seg innen arbeidslivet. Klassekampen hadde en forbilledlig arbeidsplassreportasje om dette fenomenet sist helg fra det hardt prøvde italienske arbeidslivet – om de hardt prøvde arbeiderne på Italias største distribusjonsenter for Amazon. Les reportasjen her: https://dagens.klassekampen.no/2018-03-03/europas-amazon-modell

Den nye EU-økonomien

Les videre

Strømkamp skaper medlemstilstrømning i Nei til EU

Nei til EU har fått 543 nye medlemmer siden nyttår. Det er ACER som suger. Vi har ikke opplevd større oppsving i interessen siden EU-kampen i 1994, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.nei-til-acer-20180123[1]ACER-suget: Nei til EU har vært i front fra første stund i kampen mor EUs energiunion.

I løpet av to måneder har 543 mennesker meldt seg inn i Nei til EU. Det normale innmeldingstallet i en tomånedersperiode er 25, sier en gledesstrålende Kathrine Kleveland på telefon etter at organisasjonen i går spanderte kake på seg sjøl.

Det er kampen mot EUs tredje energipakke, EUs energibyrå ACER og nye kabler til utlandet for krafteksport som engasjerer så sterkt at det gir kraftig utslag i medlemstallet. Nei til EU har gjort en formidabel innsats for å løfte fram denne saken på den politiske dagsordenen. Organisasjonens rådsmøte fattet et klart vedtak mot ACER i november i fjor, lenge før de fleste ante hva de fire bokstavene sto for.

Kraftkost mot avmagring

Les videre