Halvparten av de 62 «Oxfam-milliardærer» er fra USA

Dollarmilliardene til verdens aller rikeste  ene prosent av den ene prosenten og det militær-industrielle kompleks er tett sammenvevd. Først i køen står Lockheed Martin som nyter godt av Norges rause kampflybestilling. Verdens riksdomsopphopning har aldri vært større.PA021275.JPG

Mange har kanskje fått med seg den årlige Oxfam-rapporten: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report

Den legges fram foran hver samling av de rikeste og mest innflytelsesrike i Davos i januar. Oxfam har sammenliknet formuen til de rikeste individer i verden med formuenheten til den fattigste halvparten av jordas befolkning, dvs 3,5 mrd mennesker. I 2010 representerte 388 menneskers rikdom dette balansepunktet. I år er tallet (for 2015) kun 62 individer (ned fra 85 året før). Dette er kanskje det klareste uttrykk for den 0,01 %-eliten i verden som skummer fløten av profittene som har vært skapt, tross den krisa som har ridd kapitalismen siden 2008. I denne artikkelen fra Huffingtom Post kan en se at den fattigste halvdelen av verdens folk har falt i velstand siden rette etter finanskrisas start, mens de få rikeste har økt sin formue i tilsvarende grad: http://www.huffingtonpost.com/entry/global-wealth-inequality_us_56991defe4b0ce4964242e09

32 USA-milliardærer

Les videre