Europa sett med arbeidsfolks øyne

unions-1024x663

Paul Bjerkes anmeldelse i Radikal Portal: «Uro i Euroland» burde innføres som tvangslesing for landets politiske journalister, og øvrige medlemmer av Skavlan-sjiktet, som en innføring i hvordan verden fortoner seg for vanlige folk.

Paul Bjerke
Paul Bjerke er forsker i stiftelsen De Facto (kunnskapssenter for fagorganiserte) og forsker ved journalistikkstudiet på Høgskulen i Volda. Han har også vært redaktør i Klassekampen.

Les videre