We don’t need no education!

978x

En bærebjelke i norsk skole er en sentral arbeidstidsavtale som hindrer den enkelte skole i å forhandle fram sin egen arbeidstid. Lærerne er opprørte over angrepet på dette prinsippet, med god grunn.

Denne uka starter forhandlingene om ny tariffavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og lærernes ulike fagforbund. KS har hatt høy sigarføring i vinter etter at den forrige avtalen utløp ved nyttår. Det kom til brudd mellom partene i samtalene som fulgte fordi lærernes forbund oppfattet utspillene til KS som en provokasjon. Dette har gitt et ytterst dårlig klima før de formelle forhandlingene starter. Les videre